Nieuws

De bibliotheek koopt wekelijks nieuwe boeken, films en muziek aan.
Lijsten van aanwinsten vind je via onze online catalogus.
Klik op onderstaande links om de aanwinsten van de laatste twee weken te ontdekken:

-         Nieuwe aanwinsten voor de jeugd

Wilt u graag een drietal dagen voor de vervaldatum een mailtje ontvangen met een lijst van de door u ontleende materialen en de datum waarop we ze terug verwachten?

Laat ons dan uw e-mailadres en volledige naam weten via brussel-laken@bibliotheek.be of kom even langs in de bibliotheek.

Zo vergeet u niet uw materialen in te leveren of te verlengen.

Nu zaterdag, 25 april, komen meer dan 100 schrijvers en tekenaars naar zo’n 70 boekhandels in Vlaanderen en Brussel. Zij zullen voorlezen, vertellen, tekenen, workshops geven, … Omdat zij rotsvast geloven in de kracht van kinderboeken!

BRUSSEL Passa Porta

10.00 uur – Leo Timmers leest voor uit eigen werk (met grote projecties) en tekent op aanvraag – Voor kinderen vanaf 4 jaar – Duur: ong. 1 uur

De openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning.
Door de besparingen bij de Vlaamse overheid en bij de lokale besturen, door het ontmantelen van de provincies en het afschaffen van de bibliotheekplicht van steden en gemeenten, komt deze basisvoorziening in het gedrang.
Het risico is groot, zeker op langere termijn. De lokale en decretale verankering van de openbare bibliotheken moet gegarandeerd worden. Alleen zo wordt de toegang tot bibliotheekvoorziening voor iedereen gewaarborgd.

Ken jij Kobe, de lachmicrobe?

In een hilarisch boek in onze bibliotheek is Kobe de lachmicrobe opgedoken. Gelukkig niet gevaarlijk, integendeel. Het is net belangrijk om het lachvirus zo snel mogelijk te verspreiden onder de bevolking, want lachen is gezond.