Tarieven

 

 

Inschrijving 2.50 €personen jonger dan 18 jaar zijn hiervan vrijgesteld
Vervanging Lidkaart 2.00€ 
Maning 0.25 €
1.00 €
5.00 €

 

per week en per materiaal
portkosten - eerste herinnering
administratiekosten - tweede herinnering

 

Interbibliothecair Leenverkeer 2.00 €specificatie : Aanvraag geplaatst bij een andere openbare bibliotheek : 2 € - Aanvraag bij een andere instelling : prijs aangerekend door de uitlenende instelling
Reservatie 1.00 € 
   
Kopie Zwart-wit0.10 € 
Print-out zwart-wit0.10 € 
Print-out kleur0.35 € 
Internet raadpleging GRATIS